JULIA UTENSILI at TUBE 2022

JULIA UTENSILI AT TISSUE WORLD MIAMI 2022

JULIA UTENSILI AT METALEX 2022

CHRISTMAS CLOSURE

JULIA UTENSILI SRL OBTAINED CRIBIS AWARD

JULIA UTENSILI AT MIAC 2021

JULIA USA Corp. AT FABTECH 2021

JULIA SUMMER CLOSURE

NEW PROTECTIVE SHEATH ON TISSUE KNIVES

JULIA USA BOOTH CHANGE AT FABTECH 2021